Inschrijven

Datum | ivm corona uitgesteld!
Tijd | 09.00 – 15.30 uur
Locatie | IPC Groene Ruimte te Arnhem | Koningsweg 35 | 6816 TG Arnhem
Deelname | €95,- per persoon, inclusief lunch (Ex. btw)

De Faunadag bestaat uit een divers aanbod van workshops, demonstraties en voorlichtingssessies. U bepaalt zelf voor welke workshops/ sessies u zichzelf aanmeld. U bepaalt zelf namelijk het beste welk onderwerp het meeste meerwaarde voor u heeft!

U heeft de mogelijkheid om maximaal 3 workshops te volgen.

Thema: Ruimte voor fauna
Klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit zijn nog niet eerder zo bepalend geweest als nu. Dit vertaalt zich in grote plannen en ambities waarin de fauna een centrale rol inneemt. Bijvoorbeeld de vismigratierivier in de afsluitdijk, Natuurnetwerk Nederland waarin robuuste natuur en verbindingen ontwikkeld worden. Natuurinclusief inrichten, beheren en bouwen in het landschap. Duurzaam faunabeheer op basis van ecologie, economie en sociale aspecten waarin beschermen beleven en benutten richting gevend is. En dan ook nog de omgevingswet die gepland staat voor 2021 waarin daadwerkelijk integraal werken, dus ook met fauna, vereist wordt.

Je kunt je daarbij afvragen “zijn alle ontwikkelingen wel haalbaar?” en “Hoe gaan we dat doen?”. Waar moet die grote diversiteit aan fauna dan komen en hoe gaan we populaties dieren in overeenstemming brengen met alle andere wensen en eisen die er in de leefomgeving zijn?

In ons kleine Nederland blijkt elke keer weer, ruimte is de beperkende en daardoor bepalende factor.  Daarom verdienen onze fauna en onze fauna-ambities een planmatige aanpak: Ruimte voor fauna in elk opzicht!  Op de Nationale Faunadag 2020 gaan we met elkaar dit thema vanuit diverse invalshoeken belichten en krijgt u de essentiële handvatten om er in uw eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Tot ziens in het najaar!

 

Voorinschrijving

Door het aanmeldformulier in te vullen meld u zich aan voor de Nationale Faunadag.  Binnenkort worden de sprekers en workshops bekend gemaakt en krijgt u de mogelijkheid om als één van de eerste een keuze te maken uit de te volgen workshops.

Klik hier om uzelf aan te melden middels een voorinschrijving

Let op! Bij voldoende belangstelling gaat een onderdeel ook daadwerkelijk door. Bij veel belangstelling zullen er parallelsessies plaatsvinden. Indien een workshop de maximale groepsgrootte heeft bereikt wordt u ingedeeld bij een door u aangegeven alternatief. Wanneer de alternatieve workshop ook de maximale groepsgrootte heeft bereikt word er contact opgenomen met u om tot een passende oplossing te komen.